Nasvícený rozhovor s představitelem firmy.

Motorizovaný kamerový pojezd (slider) pro přesný pohyb kamery, který lze kdykoliv zopakovat. 

Back to Top