Plán výroby vedený v produktovém nástroji Trello. Přehledná nástěnka zaručuje pohodový průběh celé produkce od scénáře až po výsledné video.

Režijní obrázkový scénář.

Transkript online s.r.o. je sociálně zaměřená firma, jejímž posláním je pomáhat odbourávat komunikační bariéry klientů. Hlavní činností společnosti je poskytování služby profesionálního přepisu online. V České republice žije dle odhadů České unie neslyšících až 500 000 osob s postižením sluchu. Vzhledem k faktu, že většina těchto osob přišla o sluch během svého života a neovládá znakový jazyk, představuje online přepis nejpřirozenější způsob, jak mohou tito lidé komunikovat se svým okolím.
Back to Top